Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

Bezpieczeństwo na każdym stanowisku jest bardzo istotne. Co kilka lat dla pracowników, wykonujących zadania z zakresu BHP obowiązkowe jest wykonanie odpowiednich szkoleń. Zapoznaj się z naszym artykułem i dowiedz się, jaki jest ich cel. Co szczególnie warto o nich wiedzieć?

Szkolenie okresowe dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby – cel szkolenia

Celem okresowego szkolenia dla służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby jest aktualizacja wiedzy i umiejętności w zakresie przepisów prawnych, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również:

  • analizy i oceny zagrożeń,
  • metody oceny ryzyka, które związane są z konkretnymi zagrożeniami,
  • organizacja oraz metody kształtowania warunków pracy, które zgodne są z przepisami bhp,
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu bhp.

Szkolenie bhp dla służby – korzyści dla szkolonego

Przeprowadzane szkolenia bhp dla służby mają wiele korzyści. Przede wszystkim pracownicy są ,,na świeżo” z przepisami, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy. Aktualizowana jest przez nich wiedza z zakresu najnowszych metod ryzyka zawodowego, a także przypominają sobie zasady dokumentowania i sprawozdawczości wypadków w miejscu pracy. Takie szkolenie to wiele korzyści. Regularne uczestnictwo sprawia, że każdy pracownik bhp świadczy usługi na najwyższym poziomie.  

Szkolenia BHP Gniezno

 Szkolenia BHP Gniezno – zakres tematyczny

Zakres tematyczny jest bardzo złożony,. Zwykle szkolenie takie trwa kilka godzin i podzielone jest na bloki tematyczny. W zakres tematyczny takiego szkolenia wchodzą: regulacje prawne z zakresu prawa pracy, problemy ergonomii w kształtowaniu pracy, metody oceny ryzyka, nowoczesne rozwiązanie wpływające na bezpieczną pracę, zasady postępowania w razie wypadku, czy też problemy ochrony przeciwpożarowej.

Podstawowym obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie zasad BHP. Każdy z nich posiadać musi szkolenie, inaczej może on nie być dopuszczony do pracy. Szkolenia takie powinny być przeprowadzane przez wykwalifikowane osoby, które z łatwością potrafią przekazać wiedzę.